VZW CZD Sint-Vincentius

De vzw Centra voor Zorg en Dienstverlening St Vincentius (kortweg vzw CZD) is ontstaan vanuit de vzw Zusters van de Heilige Vincentius uit Gits. In navolging van hun patroon-heilige Vincent de Paul hebben de zusters zich steeds ingezet voor de kwetsbare en zorgbehoevende medemens. Naast activiteiten in het onderwijs, gehandicaptenzorg en missionering in de derde wereld, stonden ze ook jarenlang in voor het beheer van drie voorzieningen voor ouderenzorg : centrum voor ouderenzorg Sint Jozef, woonzorgcentrum Onze lieve vrouw Middelares en woonzorgcentrum Hof ten IJzer. 

 


De H. Vincenhttp://www.fracarita.org/sites/BVL/files/brecht55.jpgt de Paul, geboren in 1581.

Patroonheilige van de vzw CZD St. Vincentius.

Zijn visie Christus dienen in de anderen,

vooral de armen is de filosofie die de zusters

en de vzw CZD op vandaag nog steeds nastreven.

Het centrum voor ouderenzorg St Jozef, gelegen nabij de dorpskern van Woumen, is ontstaan vanuit een weeshuis. In 1860 bouwde pastoor Chavaete drie klassen lager onderwijs voor meisjes. In de eerste wereldoorlog werd het klooster en de school van Woumen vernield. 
Bij de heropbouw werd naast het schoolgedeelte ook een voorziening voor ouderenzorg gerealiseerd. De huidige gebouwen dateren van 1979 en werden in 2001 gerenoveerd. In de loop van 2012 wordt het zorgaanbod uitgebreid met 15 serviceflats.

Woonzorgcentrum OLV Middelares te Rekkem bevindt zich eveneens op de plaats waar ooit de school van Rekkem was gevestigd. Toen zij verhuisden kregen de zusters van de Heilige Vincentius de gebouwen en de omliggende gronden toegewezen. Het rusthuis werd er op 25 april 1939 ingewijd. In 1983 werd het gebouw volledig vernieuwd en anno 2006 werd een volledige nieuwe vleugel bijgebouwd. In samenwerking met het OCMW Menen werd een lokaal dienstencentrum opgestart in de nabijheid van het woonzorgcentrum.

Het woonzorgcentrum Hof ten IJzer te Reninge werd in 1891 opgericht door twee zusters Annuntiaten en de toenmalige pastoor De Cuyper, met milde steun van de familie Vallaeys. In 1894 namen de zusters van de Heilige Vincentius het beheer over. Het gebouw dateert van 1980 met een recenter gedeelte van 1990. Naast de voorziening bevinden zich tien serviceflats die samen met het OCMW Lo-Reninge worden beheerd.

In 2000 werden deze drie woon- en zorgcentra ondergebracht in de nieuwe vzw CZD Sint Vincentius. De vzw CZD beheert op vandaag 319 bedden, waarvan 212 met RVT-erkenning. Daarnaast realiseert de vzw CZD ook heel wat thuiszorgondersteunende diensten, waaronder 9 kamers voor kortverblijf. Deze zorgverbreding wordt in de komende jaren verder uitgebouwd. Om een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te garanderen stelt de vzw CZD 267 mensen te werk wat overeenstemt met 198 fulltime-equivalenten. Met de woonzorgcentra O.L.V.-Gasthuis te Poperinge, Heilige Familie in Kuurne, en Sint-Jozef te Passendale werd in 2008 het samenwerkingsverband APEIRON opgericht, met als doel krachtenbundeling, beleidsondersteuning, uitwisseling van expertise en professionaliteit.

 

Contactpersoon: